Ens van fer creure


Bona tarda, avui recupero un escrit de John Lennon, que malgrat els anys que han passat continua essent vigent, ja que encara els mitjans de comunicació ens estan venent el tema de la mitja taronja. No seria hora de canviar aquesta cançó? Som persones adultes i sabem el que volem i el que no, tot i que en el camí, molts de nosaltres hem perdut vincles o parelles que fa que estiguem sols ara com ara, no saben ben bé perquè o sí que ho sabem i no ho volem fer explícit.

En el fons, tots volem trobar o estar amb la persona adequada i això no resulta gens fàcil, perquè tots i cadascun de nosaltres sóm del nostre pare i la nostra mare, i a vegades ni nosaltres mateixos ens entenem. Per tant, cada día ens costa més, trobar aquella persona amb la que voldries compartir el teu temps i els teus dies. Actualmente es parla molt de les relacions LAT, tot i que a la llarga el que la majoria vol o diu que vol, és tenir una persona al seu costat cada dia per compartir els bons moments i els que no ho són tant, amb algú de la teva confiança i estima i no només una estona o unes vacances. També hi ha els que fa anys que viuen junts i pensem cóm desfer aquest vincle, perquè els hi falta aire. Com veieu, resoldre el tema no és gens fàcil. 

Text de John Lennon
.

Ens van fer creure que el "gran amor", només passa una vegada, generalment abans dels 30 anys. No ens van explicar que l'amor no és accionat, ni arriba en un moment determinat. Ens van fer creure que cadascun de nosaltres és la meitat d'una taronja, i que la vida només té sentit quan trobem l'altra meitat. No ens van explicar que ja naixem sencers, que ningú en la nostra vida mereix carregar a l'esquena, la responsabilitat de completar el que ens falta.Les persones creixen a través de la gent. Si estem en bona companyia, és més agradable.

Ens van fer creure en una fórmula anomenada 'dos en un': dues persones pensant igual, actuant igual, que era això el que funcionava. No ens van explicar que això té nom: anul·lació. Que només sent individus amb personalitat pròpia, podrem tenir una relació saludable.

Ens van fer creure que el casament és obligatori i que els desitjos fora de terme, han de ser reprimits. Ens van fer creure que els bufons i prims són més estimats.

Ens van fer creure que només hi ha una fórmula per ser feliç, la mateixa per a tots, i els que escapen d'ella estan condemnats a la marginalitat. No ens van explicar que aquestes fórmules són equivocades, frustren a les persones, són alienants, i que podem intentar altres alternatives. Ah, tampoc ens van dir que ningú ens anava a dir tot això.

Cadascú ho va haver de descobrir sol. I així, quan estiguis molt enamorat de tu mateix, podràs ser molt feliç i t'enamoraràs d'algú'.

Vivim en un món on ens amaguem per fer l'amor ... ... encara que la violència es practica a plena llum del dia".

Quan hàgiu llegit tot el text sí que m'agradaria rebre el vostre parer o comentari.

Salutacions,
Montserrat, Coach Personal i Executiva. 

Nos hicieron creer 

Buenas tardes, hoy recupero un escrito de John Lennon, que a pesar de los años que han pasado continúa siendo vigente, puesto que aún hoy endia los medios nos están vendiendo el tema de la media naranja.¿No sería hora de cambiar esta canción? Somos persones adultas y sabemos lo  que queremos y lol que no, a pesar de que en el camino, muchos de nosotros hemos perdido vínculos o parejas y actualmente estemos solos, no sabemos 
muy bien porque o sí que lo sabemos y no lo queremos hacer explícito.

En el fondo, todos queremos encontrar o estar con la persona adecuada y esto no resulta nada fácil, porque todos y cada uno de nosotros somos de nuestro padre y nuestra madre, y a veces ni nosotros mismos nos entendemos. Por lo tanto, cada día nos cuesta más, encontrar aquella persona con la que querrías compartir tu tiempo y tus días. Actualmente se habla mucho las relaciones LAT, a pesar de que a la larga ll que la mayoría quiere o dice que quiere, es tener una persona a su lado cada día para compartir los buenos momentos y los que no lo son tanto, con alguien de tu confianza y aprecio y no sólo un rato o unas vacaciones como en este tipo de relacions. También están los que hace años que viven juntos y piensan en como deshacer este vínculo, porque les falta aire para respirar.  Cómo veis, resolver el tema no es nada fácil.

Texto de John Lennon
.
Nos hicieron creer que el "gran amor", sólo pasa una vez, generalmente antes de los 30 años. No nos explicaron que el amor no es accionado, ni llega en un momento determinado. Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja, y que la vida sólo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos explicaron que ya nacemos enteros, que nadie en nuestra vida merece cargar a las espaldas, la responsabilidad de completar el que nos falta.

Las personas crecen a través de la gente. Si estamos en buena compañía, es más agradable.

Nos hicieron creer en una fórmula llamada 'dos en uno': dos personas pensante igual, actuando igual, que era esto el que funcionaba. No nos explicaron que esto tiene nombre: anulación. Que sólo siendo individuos con personalidad propia, podremos tener una relación saludable.

Nos hicieron creer que el casamiento es obligatorio y que los deseos fuera de término, tienen que ser reprimidos. Nos hicieron creer que los bufones y delgados son más estimados.

Nos hicieron creer que sólo hay una fórmula para ser feliz, la misma para todos, y los que escapan de ella están condenados a la marginalidad. No nos explicaron que estas fórmulas son equivocadas, frustran a las personas, son alienants, y que podemos intentar otras alternativas. Ah, tampoco nos dijeron que nadie nos iba a decir todo esto.


Cada cual lo tuvo que descubrir solo. Y así, cuando estés muy enamorado de tú mismo, podrás ser muy feliz y te enamorarás de alguien'.

Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor ... ... aunque la violencia se practica a la luz del día del día".


Cuando hayáis leído todo el texto sí que me gustaría recibir vuestra opinión o comentario.

Saludos
Montserrat, Coach Personal y Ejecutiva

No hay comentarios:

En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein