Escoltar, parlar?

Comunicar-se amb els altres és una necessitat encara que saber escoltar és tot un art. L'altre dia tot caminant per la meva ciutat, vaig sentir unes converses que ara us dic.

- Una senyora gran estava parlant amb un noi d'uns 40 anys i deia: Si, jo com que estic sola vaig com una pilota d'una casa a l'altre, ja se sap.
 
- El noi deia: Doncs jo, avui és el primer dia que estic sol oi em fa molta il·lusió quedar-me a casa i fer qualsevol cosa per dinar, ja en tenia ganes. 
 
La conclusió que podíem treure de les dues converses són ben diferents, per una banda la senyora se sentia malament perquè estava sola i per l'altre el noi, n'estava ben tip de dinars i sopars d'un lloc a l'altre i volia recuperar el seu espai. 


Cadascú expressava d'una manera o altra la seva incomoditat d'acord amb el que ell/a sentia o estava vivint. No sé si després d'aquesta salutació es varen dir res més, perquè jo només passava, o si la conversa va donar més de si. Jo em vaig quedar amb aquest tall petitó i vaig pensar que us ho explicaria, perquè ens n'adonéssim compte que cadascú de nosaltres veu les coses d'acord amb la seva realitat i a vegades no és gens fàcil posar-te en la pell de l'altre i ignorem que ens està reclamant atenció amb el que està dient i en canvi nosaltres, només estem pendents de respondre a la pregunta sense quasi ni escoltar.

La senyora evidentment estava sola i volia atenció o algú amb qui parlar i poder explicar el que havia fet o deixat de fer i se sentia malament d'anar de la casa d'un fill a un altre com si fos una pilota.I el jove per altra banda passava de les festes i tot li semblava un rotllo espatarrant. Dues maneres de viure i de pensar completament diferents i com aquestes n'hi ha diverses, tantes com persones som. Per això, de tant en tant hi ha petites o grans discussions, perquè no escoltem amb l'atenció que cal el que ens esta comunicant la persona que tenim al davant.

Bé, nomes recordar-vos el que deia Zenó, tenim dues orelles per escoltar i una boca per parlar. 

Que tingueu un Bon dia.
La teva Coach
Montserrat 

Hablar o escuchar
 
Comunicarse con los otros es una necesidad, aunque saber escuchar es todo un arte. El otro día andando por mi ciudad, oi  una conversacion que ahora os digo.

Una señora mayor  estaba hablando con un chico de unos 40 años y decía: Si, yo cómo que estoy sola voy como una pelota de una casa al otro, ya se sabe.
 
El chico decía: Pues yo, hoy es el primer día que estoy solo y realmente me hace mucha ilusión quedarme en casa y hacer cualquier cosa para comer, ya tenía ganas.

La conclusión que podemos sacar de las dos conversaciones son muy diferentes, por un lado la señora se sentía mal porque estaba sola y por el otro,  el chico, estaba bien harto de tantas comidas y cenas de un lugar para otro y necesitaba  recuperar su espacio.

Cada cual expresaba de una manera u otra su incomodidad de acuerdo con lo que él/a sentía o estaba viviendo. No sé si después de este saludo se dijeron nada más, porque yo sólo pasaba, o si la conversación dio más de sí. Yo me quedé con este corte pequeñito y pensé que os lo explicaría, para que nos diéramos cuenta  que cada uno de nosotros ve las cosas de acuerdo con su realidad y a veces no es nada fácil ponerse en la piel del otro e ignoramos que nos está reclamando  atención con aquello que nos dice y en cambio nosotros, sólo estamos pendientes de responder a la pregunta sin casi ni escuchar.

La señora evidentemente estaba sola y quería atención o alguien con quién hablar y poder explicar lo que había hecho o dejado de hacer y se sentía mal por tener que ir de la casa de un hijo a otro cómo si fuera una pelota.Y el joven por otro lado pasaba de las fiestas y todo le parecía un rollo terrible. Dos maneras de vivir y de pensar completamente diferentes y como estas hay diversas, tantas como personas somos. Por eso, de vez en cuando hay pequeñas o grandes discusiones, porque no escuchamos con la atención que hace falta el mensaje que está emitiendo la persona que tenemos enfrente.

Bien, sólo recordar lo que decía Zenón, tenemos dos orejas para escuchar y una boca para hablar.
 
Que tengáis un Buen día.

Finalitzant 2017

Ja estem acabant un altre any i sembla que era ahir, que desitjàvem o ens proposàvem unes fites a complir. Normalment finals d'any solem fer un repàs de què ens ha anat bé, malament o simplement no fem res i esperem que comenci un altre any a les nostres vides.

Personalment puc dir que estic molt satisfeta per haver assolit un desig que tenia de fa molts anys i que era fer el darrer tram del camí de Santiago a peu. Amb molta alegria puc dir que l'he fet i que si bé algun tram era feixuc per al nombre de quilòmetres que tocaven aquell dia, o per la calor o per la pluja, el fet d'haver assolit el repte us puc dir, que és molt important i confirma la meva frase, "que si vols, pots", els límits els poses tu, en tots els apartats de la teva vida.

Així que amics, amigues, no deixeu de fer coses que us agradin o que desitgeu pensant que no pots. Els reptes precisament són el que encenen la guspira necessària per a començar i la resta, és cosa teva.

Aprofito també aquests moments, per donar gràcies per tot el que he après, per la família que m'envolta, per la gent que m'ha fet confiança i ha fet un procés de coaching o tallers amb mi, per les noves coneixences que han sorgit en el moment oportú, per gaudir de bona salut, per tots els moments conviscuts des del setembre fins aquí amb gent que estima la nostra terra i vol que la pau, la tolerància, la concòrdia sigui un referent per a tots. 

Desitjar-vos a tots i totes, el millor.
Sigueu feliços avui i sempre.

Termina 2017

   
Este 2017 está finalizandos y parece que era ayer, que deseábamos o nos proponíamos unos retos a cumplir. Normalmente cuando finaliza el año solemos hacer un repaso de aquello que nos ha ido bien, mal o simplemente no hacemos nada y esperamos que llegue otro año a nuestras vidas.

Personalmente puedo decir que este año estoy muy satisfecha por haber logrado un deseo que tenía desde hace años y que era hacer el último tramo del camino de Santiago a pie. Con mucha alegría puedo decir que lo he hecho y que si bien algún tramo era costoso por el número de kilómetros que tocaban aquel día, o por el calor o por la lluvia, el hecho de haber logrado el reto os puedo decir, que ha sido muy importante y confirma mi frase, "que si quieres, puedes", los límites los pones tú, en todos los apartados de tu vida.

Así que amigos, amigas, no dejis de hacer cosas que te gusten o que deseas pensando que no puedes. Los retos precisamente son los que avivan el chispazo necesario para empezar y el resto, es cosa tuya.

Aprovecho también estos momentos, para dar gracias por todo el que he aprendido, por la familia que me envuelve, por la gente que me ha dado su  confianza y ha realizado un proceso de coaching o talleres conmigo, por los nuevos conocimientos que han surgido en el momento oportuno, por disfrutar de buena salud, por todos los momentos convividos desde septiembre hasta aquí con gente que ama nuestra tierra y quiere que la paz, la tolerancia, la concordia sea un referente para todos.

Desearos a todos y todas, lo mejor.
Sed felices hoy y siempre.
Tu Coach, si quieres..
En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein