Continuem amb el diàleg..


Que és el diàleg?  què és el que volem o pretenem quan parlem de dialogar?

Doncs el diàleg intenta buscar la veritat alhora que fonamenta el coneixement sense embuts ni prejudicis. El diàleg descriu la conversa entre dos o més persones, que exposen les seves idees de manera alternativa per intercanviar les seves postures. 

A través del diàleg, el que pretenem és arribar a un acord.


Si veiem la realitat que estem vivint en els moments actuals, comprovem que el diàleg a gran escala, resulta molt complicat i difícil per la quantitat de persones que intervenen en la conversa. Posem per cas, el tema dels refugiats sirians. A nivell europeu intervenen molts de països que pretenen o diuen que han arribat a un acord i en aquest moments tot i que s’han fixat unes quotes de refugiats pels diversos països, això no s’ha posat quasi en moviment. Aqui tambè podriem incloure el procès català, que busca interlocutors per establir un diàleg i que tot sovint el que té a davant és una cadira buida en l'ámbit estatal i a l'Europeu un silenci aclaparador, alegant que tot és un afern intern.


A nivell particular i en petit comitè el diàleg és sempre més senzill i s’aconsegueix amb facilitat si les persones escolten abans de respondre. 


Parts en què s’estructura un diàleg oral.- El diàleg s’estructura o divideix en les parts següents:*    obertura:  els interlocutors entren en contacte. salutacions, etc.*    desenvolupament: es parla dels diferents temes de què tracta el diàleg.  Ara parlarem de . Ha quedat clar?*    tancament: comiat dels interlocutors. Fins aqui el tema d’avui, fins un altre, etc.

La teva Coach i formadora.
      Montserrat


   Què es el diálogo?
 qué  queremos o o pretendemos cuando hablamos de dialogar.
 
A través del diálogo intentamos  buscar la verdad a la vez que fundamentamentamos  el conocimiento sin tapujos ni prejuicios. El diálogo describe la conversación entre dos o más personas, que exponen sus ideas de manera alternativa para intercambiar sus posturas.

A través del diálogo, lo que pretendemos es llegar a un acuerdo, acercar posiciones.stablecer un diálogo y que a menudo solo tienen enfrente, una silla vacia por la parte estatal y en Europa un silencio y mirar a otro lado, alegando que todo es un asunto interno.

A nivel particular y en pequeño comité el diálogo es siempre más sencillo y se consigue con facilidad si las personas escuchan antes de responder.

Partes en que se estructura un diálogo oral.- El diálogo se estructura o divide en las partes siguientes:

* apertura: los interlocutores entran en contacto. saludos, etc.

* desarrollo: se habla de los diferentes temas de que trata el diálogo. Ahora hablaremos de . Ha quedado claro?

* cierre: despedida de los interlocutores. Y cerramos con el tema de hoy, otro dia hablaremos de..., etc.

Tu Coach y Formadora
     Montserrat
Conte oriental.

Aquell dia Kishiro, va decidir donar-se per vençut... va renunciar al seu treball, a la seva relació, a la seva vida.

 Va anar al bosc per a parlar amb un ancià que deien era molt savi.

- Podria donar-me una bona raó per a no donar-me per vençut? Li va preguntar.

- Mira al teu voltant, li va respondre, veus la falguera i el bambú?

- Sí, va respondre Kishiro .... 

- Quan vaig sembrar les llavors de la falguera i el bambú, les vaig cuidar molt bé. La falguera ràpidament va créixer. El seu verd brillant cobria el sòl. Però res va sortir de la llavor de bambú. No obstant això no vaig renunciar al bambú.

- En el segon any la falguera va créixer més brillant i abundant i novament, res va créixer de la llavor de bambú. Però no vaig renunciar al bambú.

- En el tercer any, encara res va brollar de la llavor de bambú. Però no vaig renunciar al bambú.

- En el quart any, novament, res va sortir de la llavor de bambú. Però no vaig renunciar al bambú.

- En el cinquè any un petit brot de bambú va treure el cap en la terra. En comparació amb la falguera era aparentment molt petit i insignificant.

- El sisè any, el bambú va créixer més de 20 metres d'altura. S'havia passat cinc anys tirant arrels que ho sostinguessin. Aquelles arrels ho van fer forta i li van donar el que necessitava per a sobreviure.

- Sabies que tot aquest temps que has estat lluitant, realment has estat tirant arrels? Li va dir l'ancià i va continuar...

- El bambú té un propòsit diferent al de la falguera, no obstant això, tots dos són necessaris i fan del bosc un lloc bell.

- Mai et penedeixis d'un dia en la teva vida. Els bon dia et donen felicitat. Els mals dies et donen experiència. Tots dos són essencials per a la vida, li va dir l'ancià i va continuar...

- La felicitat et manté dolça. Els intents et mantenen fort. Les penes et mantenen humà. Les caigudes et mantenen humil. L'èxit et manté brillant...

Si no aconsegueixes el que anheles, no desesperis... potser només estàs tirant arrels.

Fes cas al conte, tinguès el coratge, la paciència i l'esforç necessari per canviar les coses que has de canviar. 

Que tinguis un bon cap de setmana.

La teva Coach 
Montserrat

Cuento oriental

 Aquel día Kishiro, decidió darse por vencido... renunció a su trabajo, a su relación, a su vida.

Fué al bosque para hablar con un anciano que decían era muy sabio.

- ¿Podría darme una buena razón para no darme por vencido? Le preguntó.

- Mira a tu alrededor, le respondió, ¿ves el helecho y el bambú?

- Sí, respondió Kishiro .... 

- Cuando sembré las semillas del helecho y el bambú, las cuidé muy bien. El helecho rápidamente creció. Su verde brillante cubría el suelo. Pero nada salió de la semilla de bambú. Sin embargo no renuncié al bambú.

- En el segundo año el helecho creció más brillante y abundante y nuevamente, nada creció de la semilla de bambú. Pero no renuncié al bambú.

- En el tercer año, aún nada brotó de la semilla de bambú. Pero no renuncié al bambú.

- En el cuarto año, nuevamente, nada salió de la semilla de bambú. Pero no renuncié al bambú.
- En el quinto año un pequeño brote de bambú se asomó en la tierra. En comparación con el helecho era aparentemente muy pequeño e insignificante.

- El sexto año, el bambú creció más de 20 metros de altura. Se había pasado cinco años echando raíces que lo sostuvieran. Aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron lo que necesitaba para sobrevivir.

- ¿Sabías que todo este tiempo que has estado luchando, realmente has estado echando raíces? Le dijo el anciano y continuó...

- El bambú tiene un propósito diferente al del helecho, sin embargo, ambos son necesarios y hacen del bosque un lugar hermoso.

- Nunca te arrepientas de un día en tu vida. Los buenos días te dan felicidad. Los malos días te dan experiencia. Ambos son esenciales para la vida, le dijo el anciano y continuó...

- La felicidad te mantiene dulce. Los intentos te mantienen fuerte. Las penas te mantienen humano. Las caídas te mantienen humilde. El éxito te mantiene brillante...

 Si no consigues lo que anhelas, no desesperes... quizá sólo estés echando raíces...

Haz caso del cuento, ten el coraje, paciencia y el esfuerzo necesario para canviar las cosas que tengas que canviar.

Feliz fin de semana
Tu Coach
Montserrat

En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein