El Capitan Trueno

 La meva colaboració del mes d'agost, a Valorizateya.com.

En la meva infantesa vaig tenir l'enorme plaer de gaudir amb les aventures del Capitan Truneo ,el Jabato i altres i atès que el seu creador Víctor Mora ens ha deixat recentment, vull dedicar-li el meu post com un petit homenatge pòstum pels grats moments que vaig passar submergint-me en les seves vinyetes i al llarg de les seves diferents aventures.

En els meus records, em veig en un altre temps anant al quiosc a comprar la revista setmanal acompanyada del meu germà, ja que tots dos érem admiradors i seguidors de les fabuloses històries que llegíem. Alhora, també les emulàvem, construint les nostres espases de fusta o cartró i jugant amb els nens i nenes del nostre barri, revivint a la nostra manera aquestes màgiques aventures.

El nostre Capità Tro, tenia molts valors: l'honradesa, la valentia, la bondat, la sinceritat, la constància i la seva gran energia que utilitzava per defensar tot el bé al ja conegut crit “Santiago i cierra Espanya”. Li acompanyaven en tot moment els seus inseparables Goliath i Crispín.

Tots ells vivien en un entorn molt descriptiu i ben documentat pel seu creador, el qual ens va submergir en multitud d'aventures, totes elles plenes d'acció i aprenentatge, i que ens traslladaven fàcilment a les Terceres Croades, o al costat de Ricardo Cor de León amb una ambientació fabulosa i descriptiva del moment i el lloc.

Un altre personatge a destacar era la seva bella Reina, Sigrid, una noia escandinava i rossa com marcaven els cànons del moment i que era filla del Rei Thorval que vivia a la illa de Thule i de la qual el Capità Tro evidentment, estava perdudament enamorat.

També el mag Morgano a través del seu globus permetia que els nostres herois es desplacessin amb facilitat d'un lloc a un altre i així les nostres ments i imaginació també viatjaven d'idèntica manera en el temps.

Aquests records segueixen vigents malgrat els anys transcorreguts i em complau gratament haver-los viscut a través d'una bona eina com és la lectura, que ens transporta a llocs recòndits de l'univers en un moment alhora que ens permet ampliar els nostres horitzons i viure històries, situacions i fets, que d'una altra manera no haguéssim viscut per la nostra joventut.

Des d'aquestes línies vull donar-li les gràcies a Víctor Mora per la creació d'aquests personatges aventurers amb valors, valents, honrats i bondadosos que van sorgir del seu gran talent i creativitat i que han perdurat en el temps, ja que precisament en aquest any se celebrava el 60 aniversari de la creació del seu personatge fantàstic.

El meu petit homenatge com a lectora de les seves històries.

Capitán Trueno

Imagen extraída internet del cómic creado por Víctor Mora.
En mi niñez  tuve el enorme placer de disfrutar con las aventuras del Capitán Trueno  y el Jabato y  dado que su creador Víctor Mora nos ha dejado recientemente, quiero dedicarle mi post como un pequeño homenaje póstumo por los gratos momentos que pasé sumergiéndome en sus viñetas y a lo largo de sus distintas aventuras.
En mis recuerdos, me veo en otro tiempo yendo al quiosco a comprar la revista semanal acompañada de mi hermano, ya que ambos éramos admiradores y seguidores de las fabulosas historias que leíamos. A la vez, también las emulábamos, construyendo nuestras espadas de madera o cartón y jugando con los niños y niñas  de nuestro barrio, reviviendo a nuestra manera esas mágicas aventuras.
Nuestro Capitán Trueno, tenía muchos valores: la honradez, la valentía, la bondad, la sinceridad, la constancia y su gran energía que utilizaba para defender todo lo bueno al ya conocido grito  “Santiago y cierra España”. Le acompañaban en todo momento sus inseparables Goliath y Crispín.
Todos ellos  vivían en un entorno muy descriptivo y bien documentado por su creador, el cual nos sumergió en multitud de aventuras, todas ellas llenas de acción y aprendizaje, y que nos trasladaban fácilmente a las Terceras Cruzadas, o al lado de Ricardo Corazón de León con una ambientación fabulosa y descriptiva del momento y el lugar.
Otro personaje a destacar era  su bella Reina, Sigrid, una chica escandinava y rubia como marcaban los cánones del momento  y que era hija del  Rey Thorval que vivía en la isla de Thule y de la que el Capitán Trueno evidentemente, estaba perdidamente enamorado.
También el mago Morgano a través de su globo permitía que nuestros héroes se desplazaran con facilidad de un lugar a otro y así nuestras mentes e imaginación también viajaban de idéntica manera en el tiempo.
Estos recuerdos siguen vigentes a pesar de los años transcurridos y me complace gratamente haberlos vivido a través de una buena herramienta como es la lectura, que nos transporta a lugares recónditos del universo en un momento a la vez que nos permite ampliar nuestros horizontes y vivir historias, situaciones y hechos, que de otra manera no hubiéramos vivido por nuestra juventud.
Desde estas líneas quiero darle las gracias a Víctor Mora por la creación de esos personajes aventureros con valores, valientes, honrados y bondadosos que surgieron de su gran talento y creatividad y que han perdurado en el tiempo, ya que precisamente en este año se celebraba el 60 aniversario de la creación de su personaje fantástico.
Mi pequeño homenaje como lectora de sus historias.

Tu Coach
MontserratNo hay comentarios:

En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein