El got d'aigua

Aquest text el vaig llegir per la xarxa i avui he pensat que era un bon dia per explicar-lo al meu blog. 

"Una professora de psicologia caminava per la sala ensenyant als seus alumnes com gestionar l'estrès. Va aixecar un got d'aigua, i tothom s'esperava la típica pregunta de “mitjà ple” o “mitjà buit”. En comptes d'això, amb un somriure, va preguntar: 

Quant pesa aquest got d'aigua?
Les respostes van variar entre 100 i 300 gr.

Ella va contestar: “El pes absolut realment no importa. Depèn de quant temps ho mantingui en alt. Si el mantinc en alt un minut, no tindré problema. Si el sostinc una hora, em començarà a fer mal el braç. Si el subjecto un dia sencer, el meu braç es quedarà dormit. En cada cas, el pes del got no canvia. Però com més temps ho sostinc, més pesat sembla.”

L'estrès i les preocupacions en el teu dia a dia, tan a nivell personal com laboral són com aquest got d'aigua. Pensa-hi  durant un moment i no passa res. Continua mantenint el pensament o la preocupació i et comença a molestar i a fer mal. Si mantens aquesta preocupació permanent o  pensament tot un dia sencer, de bon segur et sentiràs paralitzat  e incapaç de fer res de res, perquè estaràs bloquejat. 

Per tant és important deixar anar l'estrès i les preocupacions, escolta la teva ment i deixa anar tots aquests pensaments, desprès d'haver-los reconegut. Al vespre i quan te'n vagis a dormir, buides la teva motxila de la paperassa i les preocupacions que t'aturen i t'immovilitzen i passa tant aviat com puguis als teus somnis,  allò que fa que segueixis endavant dia a dia amb força i energia i sobretot, sobretot deixa anar aquest got que tant t'enmoïna.

La teva coach. 

El Vaso de Agua

Este texto lo leí por la red y hoy he pensado que era un buen día para relatarlo en mi blog.

"Una profesora de psicología andaba por la clase enseñando a sus alumnos como gestionar el estrés. Levantó un vaso de agua, y todo el mundo se esperaba la típica pregunta de “medio lleno” o “medio vacío”. En vez de esto, con una sonrisa, preguntó:

“Cuánto pesa este vaso de agua?

Las respuestas variaron entre 100 y 300 gr.

Ella contestó:El peso absoluto realmente no importa. Depende de cuánto tiempo lo mantenga en alto. Si lo mantengo en alto un minuto, no tendré problema. Si lo sostengo una hora, me empezará a hacer daño el brazo. Si el subjecteo un día entero, mi brazo se quedará dormido. En cada caso, el peso del vaso no cambia. Pero cuanto más tiempo lo sostengo, más pesado parece.”

El estrés y las preocupaciones de tu día a día, tanto a nivel personal como laboral són como este vaso de agua. Piensa durante un momento y no pasa nada. Continúa manteniendo el pensamiento o la preocupación y te empieza a molestar y a hacer daño. Si mantienes esta preocupación permanente o pensamiento todo un día entero, de buen seguro te sentirás paralizado y seràs incapaz de hacer nada de nada, porque estarás bloqueado.

Por lo tanto es importante soltar el estrés y las preocupaciones, escucha tu mente ydeja marchar todos estos pensamientos, después que los hayas reconocido. Por la noche cuando te vayas a dormir, vacías tu moxila de toda la basura emocional y las preocupaciones que te paralozan e inmovilizan y pasa tant pronto como puedas a soñar. Suená aquello que hace que sigas adelante día a día con fuerza y energía y sobre todo, sobre todo suelta este vaso que tanto te obstaculiza. 

Tu coach

No hay comentarios:

En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein