El coach

Deia Stephen Covey, que "el coaching era trobar la nostra pròpia veu i inspirar a altres a descobrir la seva"  i jo també penso que molts de nosaltres som com un diamant en brut, a l'espera de ser polits.

I en moments com el present, el coaching és una eina molt vàlida tant personalment com en l'àmbit empresarial, perquè amb l'acompanyament d'un coach és més fàcil trobat l'eina adequada a les necessitats actuals i a desenvolupar les habilitats i coneixements que tenim i que no sabem que tenim, i a polir aquest diamant en brut.
Coaching executiu i personal.
La major part de les vegades, estem tancats en la nostra zona de confort i el que hem de fer és sortir-ne i pensar de manera completament diferent i afrontar nous reptes i buscar noves propostes de canvi. El canvi és real, quan la persona creix en l'àmbit personal i està contenta amb ella mateixa, aquest i d'altres canvis es produeixen en les sessions de coaching personal o d'equips, i tot això comporta millores en la productivitat de l'empresa.

Amb un procés de coaching, el client o coachee, profunditza en el seu coneixement individual alhora que millora la seva qualitat de vida i treballa i viu d'una manera completament diferent de com ho feia abans del procés. Hi ha un ara i un després de tot procés.

La clau de tot plegat, és voler canviar individualment o professionalment i el canvi és aquí, al teu abast i els resultats són:
el coachee aprèn i reconeix les possibilitats que té i que no sabia que tenia, troba noves eines que li permeten afrontar les situacions o els reptes de manera diferent, també augmenta la seva autoestima, el que genera una major responsabilitat a la feina i a la llar. La confiança en un mateix augmenta i el seu dia a dia té un nou sentit.

Agafa les rendes del teu carro i dirigeix-te cap allà on vols anar. Que no et facin por els canvis, el teu món està per descobrir i només falta que prenguis la direcció correcta cap a la consecució dels teus objectius. Pensa que pagaràs poc pel molt que obtindràs.

La teva coach, si vols. 
Montserrat


Decía Stephen Covey, que "el coaching es encontrar nuestra propia voz e inspirar en otras a descubrir la suya" y yo también pienso que muchos de nosotros somos como un diamante en bruto, a la espera de ser pulidos.

Y en momentos como el presente, el coaching es una herramienta muy válida tanto personalmente como en el ámbito empresarial, porque con el acompañamiento de un coach es más fácil encontrar la herramienta adecuada a las necesidades actuales y al desarrollo de las habilidades y conocimientos que poseemos  y que no sabemos que tenemos, y a pulir este diamante en bruto.

La mayoria de las veces, estamos cerrados en nuestra zona de confort y lo que debemos hacer es salir  de ella , actuando de manera completamente diferente y afrontar nuevos retos y buscar nuevas propuestas de cambio. El cambio es real, cuando la persona se cultiva y crece en el ámbito personal, lo que conlleva tener una buena autoestima. Este y otros cambios se producen en las sesiones de coaching personal o de equipos, y todo esto revierte en mejoras en la productividad de la empresa.

Con un proceso de coaching, el cliente o coachee, profundiza en su conocimiento individual a la vez que mejora su calidad de vida y trabaja y vive de una manera completamente diferente de cómo lo hacía antes del proceso. Hay un ahora y uno después de todo proceso.

La clave de todo, es querer cambiar individualmente o profesionalmente y el cambio está a tu alcance y los resultados son:

el coachee aprende y reconoce las posibilidades que tiene y que no sabía que tenía, encuentra nuevas herramientas que le permiten afrontar las situaciones o los retos de manera diferente, también aumenta su autoestima, el que genera una mayor responsabilidad al trabajo y al hogar. La confianza en un mismo aumenta y su día a día tiene un nuevo sentido.

Coge las riendas de tu carromato y dirígete hacia donde quieres ir. Que no te den miedo los cambios, tu mundo está por descubrir y sólo falta que tomes la dirección correcta para conseguir tus objetivos. Piensa que pagarás poco por el mucho que obtendrás.

Tu coach, si quieres.

Montserrat

No hay comentarios:

En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein