L'honestedat

Wikipedia en català, defineix L'honestedat com un valor humà consistent a comportar-se amb coherència i sinceritat  amb un mateix i d'acord amb els valors de la veritat i la justícia. L'honestedat pot entendre's com a un respecte a la veritat en relació amb el món, els fets i les persones. Per a d'altres, l'honestedat implica la relació entre el subjecte i els altres, a més de la del subjecte amb si mateix. Sentiment de seguretat i tranquil·litat personal al no sentir-se superior a ningú i percebre el bo dels altres, així com conduir-se per les normes i valors.
 L'honestedat va ser una de les cartes que els alumnes varen escollir ahir a la tarda , quan estavem jugant amb el joc dels valors. I penso que ja comença a ser hora, que anem recuperant aquestes paraules, aquests valors, que han quedat un xic oblidats en el temps deguts als darrers anys de crisi i comencem, a posar ordre i donar la importància que té aquest i d'altres, dels quals aniré parlant en dies posteriors, per tal de que los nostres actuacions s'ajustin i vagin en consonáncia amb els nostres valors. 

Es curiòs comprobar,  que els valors no son només unes paraules, sinó que son els que ens porten a actuar d'una determinada manera o altre, tot i que moltes vegades no n'hem sigut conscients, perquè no els hi hem posat nom. 

Es ara, quan els tenim a sobre la taula i hem de dir , quin valor necessitem alhora de treballar amb equip, que surgeixin dubtes entre els companys. Necessitem aquest ? o l'altre? Es millor l'honestedat o la cooperació?

Particularment, crec que ser honest o deshonest és una opció que tenim i que evidentment hi ha qui en comptes de ser honest, agafa el contrari i és deshoneat amb ell i els qui l'envolten. Només tenim que donar un cop d'ull, per les diverses televisions i comproben a diari, els comentaris que sorgeixen i mantenen que no és deshonest apropiar-se d'uns diners que no son seus, o cobrar unes targetes black que no és declaren enlloc i encara hi ha, qui els justifica hi diu que els céntims, s'han gastat en hores de feina. Jo penso que si aquets centims fossin per pagar paper, boligrafs, impresores, ho entendria, ara be, per comprar joies, roba íntima i demés, la veritat és que se'm fa díficil creure, que això és feina i en horari de feina. 

Be, costa d'arreglar el que s'ha espatllat i més , quan no hi cap voluntat de posar ordre en una situació deshonesta. Potser, és per aquest motiu, que avui he volgut parlar de l'honestedat i el que l'envolta, perquè tots i cadascun de nosaltres, hi posi el seu granet de sorra en el món dels valors.

La vostra coach en valors i emocions

Montserrat

La honestidad 

Wikipedia , define La honestidad como un valor humano consistente a comportarse con coherencia y sinceridad con un mismo y de acuerdo con los valores de la verdad y la justicia. La honestidad puede entenderse como  respecto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas. Para otros, la honestidad implica la relación entre el sujeto y los otros, además de la del sujeto consigo mismo.,Sentimiento de seguridad y tranquilidad personal al no sentirse superior a nadie, así como conducirse por las normas y valores.

La honestidad fue una de las cartas que los alumnos escogieron ayer por la tarde , cuando estábamos jugando con el juego de los valores. Y pienso que ya va siendo hora, que vayamos recuperando estas palabras, estos valores, que han quedado un poco olvidados en el tiempo debidos a los últimos años de crisis y empezamos, a poner orden y dar la importancia que tiene este y otros valors , de los cuales iré hablando en días posteriores, para que los nuestras actuaciones se ajusten y vayan en consonancia con nuestros valores.

Es curioso comprobar,que los valores no sean sólo  palabras, sino que sean los que nos hacen actuar de una determinada manera u otra, a pesar de que muchas veces no hayamos sido  conscientes y no les hayamos dado el nombre que les correspondia.

Es ahora, cuando los tenemos encima la mesa y tenemos que decir , qué valor necesitamos  trabajar con equipo, que surjan dudas entre los compañeros. Necesitamos este ? O el otro? Es mejor la honestidad o la cooperación?

Particularmente, creo que ser honesto o deshonesto es una opción que tenemos y que evidentemente hay quién en vez de ser honesto, coge el contrario y es deshonesto con él y quienes lo rodean. Sólo tenemos que dar un vistazo, por las diversas televisiones y comprobar a diario, los comentarios que oímos manteniendo que no es deshonesto apropiarse de un dinero que es suyo, o cobrar unas tarjetas black que no se declaran en ninguna parte y encima hay, quién los justifica diciendo que el dinero de ha gastado en horario laboral. Yo pienso que si estos dineros fueran para pagar papel, bolígrafos, impresores, lo entendería, ahora considero que comprar joyas, ropa íntima y demás, me cuesta  creer, que esto es trabajo.

Cuesta arreglar aquello que se estropea y más , cuando no cabe voluntad de poner orden en una situación deshonesta. Quizás, es por este motivo, que hoy he querido hablar de la honestidad y lo que lo rodea, para que todos y cada uno de nosotros, ponga su granito de arena en el mundo de los valores.

Vuestra Coach en valores y emociones

No hay comentarios:

En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein