La intel·ligència emocional

Quan parlem de la intel·ligència emocional, estem parlant de dues paraules , intel·ligència i emocions. I com tots sabem, tan important és una com l'altre i més tenint en compte, que les emocions, moltes vegades ens juguen males passades si no sabem gestionar-les amb les nostres relacions diàries, tant en l'àmbit familiar, com laboral, com social.

En aquest moment, el coeficient intel·lectual no marca les estratègies, sinó que la capacitat que tinguem en competència emocional és la que superarà de bon tros totes les capacitats cognitives que tinguem.

Una situació difícil es pot resoldre, si ets un bon mediador i si saps generar la confiança i empatia del teu entorn. La capacitat que tinguis de saber escoltar (escolta activa), de comunicar verbalment, de saber orientar o aconsellar davant dels obstacles que surtin al camí, així com saber tenir el control d'un mateix ,treballar amb grup, i tenir predisposició a treballar en grup, farà de tu una persona activa i amb molta iniciativa.

Competència personal: És la manera com ens relacionem amb nosaltres mateixos i per això ens cal:

Consciència d'un mateix. Reconèixer les nostres emocions i també els efectes que produeixen en nosaltres. Conèixer les nostres fortaleses i les nostres debilitats. I sobretot, tenir molta confiança i seguretat en la manera com ens valorem i en el que sabem fer millor que els altres.

Autoregulació. En tot moment dels nostres estats emocionals i recursos interns, per tal de gestionar les nostres emocions i també aquells impulsos que a vegades el nostre cervell límbic ens provoca de manera sobtada. També donar confiança amb el nostre exemple i la nostra sinceritat. Adaptar-nos i ser flexibles, ser resilients als canvis imprevistos que puguin sorgir en qualsevol moment

Motivació. Tenir les ganes i posar els esforços a millorar i ser excel·lents en la nostra feina. Tenir compromís, iniciativa i optimisme amb les nostres actuacions. Sóc del parer, que la motivació és personal.

Competència social: És la manera com ens relacionem amb els altres i necessitem:

Empatia. És el que en diem posar-se en la situació de l'altre i tenir consciència del que sent i pensa. Una persona empàtica és aquella que sap llegir emocionalment a la persona que té al davant i la compren de manera que sap reconèixer i anticipar-se a les oportunitats.

Habilitats socials. Aquestes habilitats tenen la capacitat d'obtenir respostes desitjables en els altres. Saben comunicar de manera clara i convincent, el que volen i el que no. El lideratge és una característica d'aquestes persones. També a l'hora de resoldre conflictes saben negociar, col·laborar, cooperar.
 
Molt bon dia 
La vostra Coach en Valors i Emocions

No hay comentarios:

En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein