Significat paraula Valor


Cada dia és parla als mitjans dels Valors i de la seva importància en el dia a dia, tant a nivell laboral, personal com familiar. Per un col•lectiu de nosaltres , valor és el que dona significat al que faig o el que deixo de fer i per altres, és una paraula com un altre.

Busco la definició al Wikipèdia català i trobo el que segueix,«Valor» té aquests significats:
• Valor (axiologia), conjunt de qualitats que fan estimable una cosa
• Corrent altern: Valor eficaç
• Valor de veritat, valor que indica en quina mesura una declaració és veritat
• Valor de llei, pel•lícula estatunidenca dirigida per Henry Hathaway estrenada l'any 1969
• Valor de línia, tècnica de dibuix de les línies, que permet concretar, explicitar i diferenciar les línies auxiliars, els resultats i la resta de passos del procés de construcció del dibuix
• Xocolates Valor, empresa dedicada a la fabricació de xocolates amb seu a la Vila Joiosa (Marina Baixa).

Economia:
o Valor (economia)
o Valor comptable
o Valor mobiliari, actiu financer que ha estat titulitzat
o Valor fiduciari, títol en circulació que no té cap valor en si mateix
o Valor substancial, valor de reposició actualitzat de tots els béns de l'empresa, descomptant-ne els deutes
o Valor actual net, mètode de selecció d'inversions de tipus dinàmic
o Valor garantit per actius (en anglès: Asset-backed security; ABS), valor financer de tipus derivat
o Valor afegit brut, suma dels valors addicionals que adquireixin els béns i serveis en transformar-se durant la producció
o Valor liquidatiu (en anglès: Net Asset Value; acrònim NAV) actius d'una entitat menys el valor dels seus deutes

• Matemàtiques:
o Valor absolut
o Valor principal de Cauchy, mètode per assignar valors a certes integrals impròpies
o Teorema del valor intermedi
o Teorema del valor mitjà
Imatge meva propietat. Valors, Emocions, Coaching
Per això , he pensat que calia explicar el Valor o valors, que jo volia que avui, formessin part d’aquest post.
Aquesta societat en la que vivim ens diu el objectiu és,  ser competitius cal innovar i exportar, però el que cal és crear organitzacions motivades i il•lusionades amb uns valors comuns. Coneixes moltes organitzacions on palpis els valors que la fonamenten?

Cadascun de nosaltres te un sistema de valors propi i els classifica en un ordre del que és mes important per a ell i actua d’acord amb aquets ordre. Tu tens jerarquitzats els teus valors?

Valor per tant, és la convicció de que algo es bo o dolent per nosaltres i fa que actuem d’una manera determinada o altre. De fet els valors reflecteixen la personalitat del individu i també de la societat en la que vivim. A cop d’ull, reconeixes el valors de la gent del teu carrer, la teva feina, la teva família?

Et sona, la frase aquí hi ha un conflicte de valors? I per a tu que significa. Quan jo era petita , tant a casa com a l’escola ens ensenyaven uns valors que eren primordials per al nostre desenvolupament i que eren reflex de la societat en la que vivíem i que molts de nosaltres teniiem interiotitzats com una norma o pauta escrita. Llavors, pot passar que els teus valors o les teves creença no s’ajustin als valors o a les creences d’altres col•lectius i aquí és on sorgeix el conflicte. Cal buscar un consens, per tal d’ajustar els valors d’aquesta societat, de la que tu, jo, i els altres, en formem part . I si entre tots, decidim que és el que volem, de bon segur que ens posarem d’acord i la nostra convivència serà més fàcil.

SI vols, parlar-ne, ja saps que em pots escriure i de bon segur, que et responc.Seguirem un altre dia.

La teva Coach en Valors i Emocions
Montserrat

No hay comentarios:

En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein