Que mou a les empreses a fer el canvi?


Personalment, crec que les empreses comencen a fer el canvi , quan donen prioritat a les persones com a persones i no com a un simple recurs, ( d'aqui el nom del departament de Recursos Humans), que per cert no m'agrada gens i que no trobo acertat. M'agrada més departament de personal. 

Elles,  les empreses, canvien quan creuen en el valors i les capacitats que te cadascú de les persones de la seva plantilla, quan aquets treballadors  deixen de ser un número o una etiqueta , i son en Lluis, en Pau , la Maria , i l’empresa compta amb ells per a fer rutllar la seva empresa. Quan és produeix aquest fet,  és quan la nostra petita i mitjana empresa   veu la recompensa, el que ha invertit en formar als seus treballadors en el fet de que siguin persones emocionalment intel·ligents, reverteix en els  beneficis a curt, a mig i a llarg termini.

Coach Aktiva en acciò
 Llavors si tot això és tan visible i efectiu, em pregunto perquè costa tant que les petites i mitjanes empreses apostin pel canvi i comencin a entendre que els valors de la seva empresa i del seu personal, son molts importants per tal de que tot funcioni adequadament. Si una persona treballa en un lloc , on es respectat i considerat pel que fa , donarà el millor de si mateix i si aquesta mateixa empresa, mira de conciliar al seu personal, de manera que els treballadors no es sentin culpables pel fet de tenir fills , llavors alguna cosa important haurem aconseguit.

Vull parlar-vos d’un parell d’empreses  que estan deixant emprenta per la seva manera de fer i de ser i que crec que seria bo, que això fos una cosa normal i corrent  a casa nostre.  Aquestes empreses son : La Fageda  que ha rebut el premi a la ética  i a la iniciativa empresarial lliurat a Cristobal Colon, president de la Fageda, cooperativa agrícola que treballa amb persones amb discapactitat, pel seu éxit social i empresarial i i CyberclickGroup,, escollida com la millor empresa a on treballar.

Jo crec que el que cal destacar en els canvis de les empreses són els valors que les identifiquen a nivell empresarial , entre els que destacaria : El compromís, l’autenticitat, una bona comunicació i la confiança entre tots els membres que les composen. També hi afegiria un horari laboral que fos compatible amb la gent que ho treballa. Hi han estudis que diuen que una jornada laboral continua, per exemplede 8 a 3,  reduiex considerablement les despeses de la empresa i contribuiex a augmentar la productividat i els beneficis. No pel fet de treballar més i més hores, matí i tarda, vol dir que les empreses i els treballadors siguin mes eficients. 

Un altre cosa a tenir en compte, és el anomenat salari emocional. I que ès el salari emocional et preguntaràs? Doncs be aquest salari emocional es el sentit de pertinença que sent el treballador  respecte a la seva empresa i te molt a veure amb la flexibilitat, la conciliació, la formació i tot aixó segons el baròmetre de Conciliació Edenred.IESE 2012, fa que els treballadors d'aquestes empreses estiguin mes compromesos amb la feina i amb el treball que d'altres que no han adaptat aquestes messures.  Aquest baròmetre diu que la productivitat en les empreses que apliquen aquestes eines, millora en un 19%. Crec, que es quelcom a tenir en compte , no? A vosaltres empresaris de petita i mitjana empresa, de fer canvis en aquest sentit, en veureu els resultats. Això és com quan una persona decideix engegar un procès de coaching, que al principi te els seus dubtes, en tant que quan ja l'ha finalitzat, en veu els resultats i son sorprenents.


La teva Coach en Valors i Emocions
Montserrat

No hay comentarios:

En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein