Com tens els valors?

Quina és la teva relació amb ells, els defenses a ultrança, tens els mateixos que en la teva adolescència o els has canviat. La teva flexibilitat és l'equivalent al jonc que s'adapta a les circumstàncies, o és rígida com un roure?

Els teus valors han canviat amb el pas del temps o segueixen sent els mateixos que et van ensenyar en la teva llar, en la teva família.

Els nostres valors s'han convertit a la llarga en Drets i solen identificar-se amb les creences que ens han transmès la nostra família, els nostres pares, els nostres avis. Ells també els van rebre dels seus antecessors i així s'han anat transmetent al llarg del temps. A aquests valors els podríem nomenar valors familiars.

Coneixem també els anomenats valors cívics, que són aquells considerats com políticament correctes en la societat en la qual vivim i interactuem diàriament. Són valors que han de ser respectats perquè les normes de la societat així ho exigeixen per aconseguir una bona convivència ciutadana.

Altres valors i no menys importants, són els valors culturals. Aquests valors ens uneixen amb les persones de la mateixa ètnia i entorn, que tenen una manera de fer i de veure en gran part coincident, ja que parlen la mateixa llengua, participen en els mateixos actes culturals o tradicionals, la seva gastronomia és característica de la zona o regió on viuen i això fa a aquest col·lectiu diferent en valors amb uns altres que pertanyin a un altre país o regió.

Exemples de Valors:

Amistat, Amor, Alegria, Gratitud, Confiança, Integritat, Amabilitat, Respecte, Tolerància, Perseverança, Bondat, Justícia, Respecte, Cortesia, Dignitat, Igualtat, Moralitat, Compromís, Humilitat, Altruisme, Llibertat, Noblesa, Lluita, Eficàcia, Orgull, Paciència, Honra, Equitat, i molts altres més, que espero que compartiu amb mi, aportant els vostres comentaris en el blog..

Pots enumerar els teus valors en ordre de major a menor importància i escull tres que et semblin imprescindibles en aquest moment. Pensa detingudament en ells i la importància que tenen per a tu. Pensa en ells, com els utilitzes, són ells els que defineixen la teva manera de ser o actuar, són molt importants en la teva vida. Com veus, nomes et demano que pensis una mica en ells i defineixis com i quan els utilitzes. M'ajudes?

Moltes gràcies
La teva Coach Personal

Montserrat. 

¿Cómo están tus valores? 

Te sientes a gusto con ellos, los defiendes a ultranza, tienes los mismos que en tu adolescencia o los has cambiado. Tu flexibilidad ¿es la equivalente al  junco que se adapta a las circunstancias,  o es rígida como un roble?.

Tus valores han cambiado con el paso del tiempo o siguen siendo los mismos que te enseñaron en tu hogar, en tu familia.

Nuestros valores, se han convertido a la larga en Derechos y   suelen identificarse con las creencias que nos han transmitido nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos. Ellos también los recibieron de sus antecesores y así se han ido transmitiendo a lo largo del tiempo. A estos valores los podríamos llamar valores familiares.

Conocemos también los llamados valores cívicos, que son aquellos considerados como políticamente correctos en la sociedad en la que vivimos e interactuamos a diario. Son valores que deben ser respetados porque las normas de la sociedad así lo exigen para lograr una buena convivencia ciudadana.

Otros valores y no menos importantes, son los valores culturales. Estos valores nos unen con las personas de la misma etnia y entorno, que tienen una manera de hacer y de ver en gran parte coincidente, ya que hablan la misma lengua, participan en los mismos actos culturales o tradicionales, su gastronomía es característica de la zona o región en donde viven y eso hace a ese colectivo diferente en valores con otros que pertenezcan a otro país o región.

Ejemplos de Valores:

Amistad, Amor, Alegría, Gratitud, Confianza, Integridad, Amabilidad, Respeto, Tolerancia, Perseverancia, Bondad, Justicia, Respeto, Cortesía, Dignidad, Igualdad, Moralidad, Compromiso, Humildad, Altruismo, Libertad, Nobleza, Lucha, Eficacia, Orgullo, Paciencia, Honra, Equidad, y otros muchos más,que espero compartáis conmigo , aportando vuestros comentarios en el blog..

Puedes enumerar tus valores en orden de mayor a menor importancia y escoge tres que te parezcan imprescindibles en este momento. Piensa detenidamente en ellos y la importancia que tienen para ti. Piensa en ellos, cómo los utilizas, son ellos los que definen tu manera de ser o actuar, son muy importantes en tu vida. Como ves , solo te pido que pienses un poco en ellos y definas cómo y cuando los utilizas. ¿ Me ayudas?

Tu Coach Personal
Coach Aktiva

No hay comentarios:

En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein