Cada persona és, un regal.

Al llarg de la nostra vida, coneixem moltes persones i totes elles ens aporten el que ens convé aprendre o desaprendre en aquell moment. Potser a vegades no en som del tot conscients, i sembla que sigui un misteri que aquell o altre determinat personatge s'hagi creuat en el nostre camí.

Això rep un nom "causalitat" que és el principi i origen d'alguna cosa . Diuen també que l'atzar no existeix, que tot té un propòsit a la vida, tot i que a vegades es fa difícil de desxifrar-ho.

Si pensem i reflexionem acuradament comproven que cada persona coneguda ens ha aportat quelcom, hem après el que necessitàvem justament en el moment en el qual ha aparegut i després moltes vegades aquesta persona desapareix de la nostra vida, perquè ja hem après la lliçó i hem de donar pas a una altra experiència.

N'hi ha que d'aquestes causalitats en diu serendipitat i que vol dir serendipitat? Es defineix com l descobriment o troballa realitzat per casualitat de manera inesperada que no estàvem buscant però que ha vingut a nosaltres. Aquesta paraula pel que sembla prové d'una antiga fabula persa del segle XVII que explica les aventures de tres prínceps dotats d'un do extraordinari i estrany que els hi permet descobrir totes les solucions als seus problemes.

Sigui el que sigui, cada persona que entra a la nostra vida és un regal i per això mateix cal estar agraït per la seva companyia i donar les gràcies cada dia per tot el que la vida ens dóna i ens aporta sense que nosaltres li demanem. La gratitud forma part de la meva escala de valors i cada dia quan me'n vaig al llit dono gràcies pel dia que he viscut i la gent que m'he trobat.
Gràcies.
La teva Coach
Montserrat
 
Cada persona es, un regalo
 
A lo largo de nuestra vida, conocemos muchas personas y todas ellas nos aportan aquello que nos conviene aprender o desaprendrer en aquel momento. Quizás a veces no somos del todo conscientes, y parece que sea un misterio que aquel u otro determinado personaje se haya cruzado en nuestro camino.

Esto recibe un nombre  de "causalidad" que es el principio y origen de algo . Dicen también que el azar no existe, que todo tiene un propósito en la vida a pesar de que. a veces se hace difícil de descifrarlo.

Si pensamos y reflexionamos cuidadosamente comprobamos aunque un poco escèticos que cada persona conocida nos ha aportado algo, hemos aprendido lo que  que necesitábamos justamente en el momento en el cual ha aparecido y después muchas veces esta persona desaparece de nuestra vida, porque ya hemos aprendido la lección y tenemos que dar paso a otra experiencia.

Hay quien de estas causalidades las denomina "  serendipidad" y ¿que quiere decir serendipitat? Se define como el descubrimiento o hallazgo realizado por casualidad de manera inesperada que no estábamos buscando pero que ha venido a nosotros. Esta palabra al parecer proviene de una antigua fabula persa del siglo XVII que explica las aventuras de tres príncipes dotados de un don extraordinario y extraño que les permitia descubrir todas las soluciones a sus problemas.

Sea el motivo que sea, cada persona que entra e nuestra vida es un regalo y por eso mismo hay que estar agradecidos por su compañía y dar las gracias cada día por todo lo que que la vida nos da y nos aporta sin que nosotros llo pidamos. La gratitud forma parte de mi escala de valores y cada día cuando me acuesto doy gracias por el día vivido y la gente que me he encontrado.
Gracias.

Tu coach 
Montserrat

No hay comentarios:

En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein