La salut

Què fa que la salut passi a ocupar el primer lloc en la nostra escala de valors? Quan ho pregunto als meus tallers de coaching per valors, una majoria respon: l'absència d'ella.

Quin dia és el que se sol parlar més de la salut? Alguns responen, el dia que estàs malat i d'altres diuen: el dia de la loteria nacional quan hom diu, no ens ha tocat la grossa, ara bé tenim salut que és el més important.

Si us pregunto que és la salut? Em direu l'absència de malaltia i és veritat, Tot i que avui en dia, el concepte de salut, és més ampli que en altres temps, perquè a més de no tenir malalties, comprèn un bon estat físic, mental, emocional, social, espiritual, sexual i mediambiental, com es recull a la Wikipèdia.
Salut, Valors. Coaching

He volgut parlar avui de la salut, perquè aquesta setmana precisament s'han donat a conèixer dos casos, de gent coneguda mediàticament, un és el Periodista i Escriptor, Carles Capdevila que ha publicat un escrit en diari L'Ara del que n'es el Director, que diu "fa mal de dir, que tens càncer",  i l'altre és el conegut cantant de Jarabe de Palo, Pau Dones, que també ha penjat a les xarxes un video, en el que explica que ha estat operat d'un càncer de colón, detectat fa vint dies.

Aquests dos casos, han arribat al coneixement de moltes llars i també hi ha altres persones que no coneixem, que també estan passant per aquests moments tan delicats, per manca de salut. Tot això ha fet que jo hagi volgut parlar d'ells i encoratjar-los des d'aquestes ratlles, a seguir endavant amb força i energia. També, aprofito aquestes ratlles, per felicitar-los a tots dos, per la manera com han fet palès, el reconeixement de la seva malaltia i el modus operandi que han utilitzat perquè aquesta arribés a les nostres llars, de manera àgil i fent servir les eines TIC que hi ha avui en dia i que han permès a una gran majoria, donar una idea de normalitat a quelcom que no és normal i que ens trasbalsa en gran manera.

De bon segur ells, a hores d'ara, es faran la pregunta: perquè a mi?

I a el que és millor pensaran i reflexionaran, sobre què és el que els ha fet emmalaltir tan de sobte, i voldran saber que mengen, que respiren, quines emocions senten, en quin entorn viuen i faran tot el que sigui al seu abast, per recuperar de nou l'equilibri perdut.

A tots ells, amb un respecte profund, els hi desitjo la seva total recuperació i demano també als nostres polítics, que les proves que permeten detectar aquests i altres casos, siguin a l'abast de la població, sense privacions ni restriccions, la salut és un bé de tots i per a tots.

Molt bon dia i sobretot, endavant amb coratge i força.

La vostra Coach en Valors i Emocions

 La Salud

¿ Qué es lo que pasa cuando la salud ocupa la primera posición en nuestra escala de valores? Es una pregunta que suelo realizar en mis talleres de coaching por valores y la respuesta es la siguient: La ausencia de ella.

¿ En que dia del años se habla más de la salud? Algunos dicen: el dia que estas enfermo otros , el día de la lotería nacional al expresar con disgusto que èsta no no ha tocado, pero eso sí tenemos salud que es lo más importante.
¿Si os pregunto que es la salud? Me diréis la ausencia de enfermedad y es verdad, A pesar de que hoy en día, el concepto de salud, es más amplio que en otros tiempos porque además de la ausdencia de enfermedad comprende entre otros, tener un buen estado físico, mental, emocional, social, espiritual, sexual y medioambiental, como se recoge en la Wikipèdia.

Por esto quiero hablar  hoy de la salud, porque esta semana precisamente se han dado a conocer dos casos, de gente conocida mediáticamente, uno es el Periodista y Escritor, Carles Capdevila que ha publicado un escrito en diario El Ahora del que se el Director, que dice "hace daño de decir, que tienes cáncer", y el otro es el conocido cantante de Jarabe de Palo, Pau Donès, que también ha colgado en las redes un video, en el que explica que ha sido operado de un cáncer de colón, detectado hace veinte días.

Estos dos casos, han llegado al conocimiento de muchos hogares aunque  también hay otras personas que no conocemos, que también están pasando por estos momentos tan delicados, por carencia de salud. Todo esto ha hecho que yo haya querido hablar de ellos y alentarlos desde estas líneas a seguir adelante con fuerza y energía. También, aprovecho  para felicitarlos a los dos, por la manera cómo han hecho patente, el reconocimiento de su enfermedad y el modus operandi que han utilizado porque esta llegara a nuestros hogares, de manera ágil y usando las herramientas TIC que existen actualmente que han permitido a una gran mayoría, dar una idea de normalidad a algo que no es normal y que nos trastorna en gran medida.

De buen seguro ellos a estas alturas, se harán la pregunta:¿ Porque a mí?

Yde buen seguro pensaran y reflexionarán, sobre qué es el que  ha hecho que hayan enfermado de un dia para otro y se preocuparan de  saber que comen, que respiran, qué emociones sienten, en qué entorno viven y harán todo lo que  a su alcance, para recuperar de nuevo el equilibrio perdido.

A todos ellos con un respeto profundo, les deseo ña total recuperación y pido también a nuestros políticos, que las pruebas que permiten detectar estos y otros casos,estenal alcance de toda la población, sin privaciones ni restricciones, la salud es un bien de todos y para todos.

Buenos dias con mucho coraje y fuerza.

Vuestra Coach en Valores y Emociones
Montserrat

No hay comentarios:

En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein