Empatia

Comunicació no verbal, Escolta Activa, Coaching
L'empatia és la capacitat que tenim de gestionar els nostres sentiments, fent servir la raó i un dels fonaments de les relacions interpersonals.

Normalment, es diu, que empatia és posar-se les sabates d'un altre i fer el seu camí. L'empatia té molt a veure amb la intel·ligència emocional i ens permet reconèixer i expressar les emocions, així com ens permet conèixer-nos millor a nosaltres mateixos.

Una persona empàtica seria aquella que es posa fàcilment en el lloc de l'altre reconeixent les seves emocions i sentiments, sense que hi hagi comunicació i tan sols amb l'expressió no verbal.

L'autoconeixement, l'autocontrol i una bona escolta activa, és la que ens permet reconèixer el que quasi sense parlar ens diu la persona que tenim al davant, per l'expressió corporal, el to de veu, les postures. Com ja he dit, diverses vegades en els meus posts, la comunicació no verbal, té molt a veure amb totes les relacions humanes.

Daniel Goleman, diu que saber escoltar activament, és la clau de l'empatia. Ara bé, això no vol dir que li comprem les seves emocions de tal manera que quedem enganxats amb elles i l'hi comprem la seva historia, hem de saber desconnectar sense perdre el nostre control i poder donar l'ajut o la companyonia de la persona que ho necessita, tot i que no ho diu explícitament.

Una bona gestió de les nostres emocions, és la que ens permet de compartir els nostres criteris, les nostres opinions i el nostre punt de vista, ja que totes les persones, tenim la nostra pròpia realitat, d'acord amb l'entorn en el qual hem viscut, així com l'educació rebuda en el seu moment.

Tampoc hem de confondre empatia amb l'afecte,( aquest és un sentiment que tenim envers certes persones del nostre entorn) ni tampoc la necessitat de complaure tots els desitjos de la persona, ja que això seria crear una relació dependent i tindríem problemes, tant a l'un com a l'altre, perquè en cap cas seria una relació sana i lliure.

Bé, fins a una altra.
La vostra Coach en Valors i Emocions

Montserrat
 

No hay comentarios:

En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein