Les Creences


Tenim moltes creences sobre nosaltres mateixos, així com del món en què vivim i aquestes creences, són les que fem servir per donar sentit a la nostra vida. Solem construir aquestes creences creient el que deien de nosaltres quan eramos petits, ja que igual que el conte de l'elefant encadenat de Jorge Bucay, no teníem recursos per comprovar que allò no era cert i ens vam creure allò que ens van dir com si fos una veritat absoluta i mantenint aquesta postura o creença fins als nostres dies.

Les creences es formen a partir d'idees que confirmen o confirmem a través de les nostres experiències personals i són, les regles amb les quals vivim i actuem en el nostre dia a dia. O sigui una creença és:

"Una afirmació personal que considerem veritat".

Quan una creença s'instal·la en el nostre interior , la nostra ment elimina i no té en compte les experiències que no s'ajustin a ella. Per tant, actuem com si fos una veritat absoluta i fins i tot ens atrevim a actuar amb la força necessària per reafirmar la seva validesa davant qui ens la discuteixi o porti la contrària. De fet, aquestes formen part del nostre subconscient i afecten a la percepció que tenim de nosaltres mateixos, dels altres, i de l'entorn que ens envolta. Com veiem solen convertir-se en veritats absolutes, fins que no donem el primer pas per qüestionar si són o no certes.

Les creences poden ser positives o negatives. Les positives estimulen les nostres capacitats i creativitat, mentre que les negatives, ens limiten, perquè creiem que no podem i amb aquesta paraula programem la nostra ment, impedint que trobem els recursos que tenim en el nostre interior.
Aquesta comprovat, que la persona que creu que pot fer o aconseguir alguna cosa, ho aconsegueix , mentre que si pensa que això és del tot impossible, per molts esforços que faci, no ho aconseguirà.

Hem de creure en el nostre potencial i en la nostra essència, aquesta essència que posseíem al moment del nostre naixement i que en anar creixent i vivint en l'exterior, ens oblidem del nostre instint i la nostra capacitat de ser, i ens anem cobrint de màscares o diferents capes com les cebes. Intenta començar a llevar-te aquestes màscares una a una, de vegades dol, però t'aconsello que ho facis. Veuràs com qüestionant les teves creences i despullant-te de màscares innecessàries, descobriràs el SER

Si t'ha agradat aquest post, t'agrairé entris en aquesta pàgina i deixis el teu comentari.

Gràcies
 
Las Creencias 
 
Tenemos muchas creencias acerca de nosotros, así como del mundo en que vivimos y esas creencias, son las que hacemos servir para dar sentido a nuestra vida. Solemos construir dichas creencias creyendo lo que decían de nosotros cuando eramos pequeños, ya que al igual que el cuento del elefante encadenado de Jorge Bucay, no teníamos recursos para comprobar que aquello no era cierto y nos creímos aquello que nos dijeron como si fuera una verdad absoluta y manteniendo esa postura o creencia hasta nuestros días. 

*Paisaje cerdaña

Las creencias se forman a partir de ideas que confirman o confirmamos a través de nuestras experiencias personales y son, las reglas con las cuales vivimos y actuamos en nuestro día a día. O sea una creencia es:

"Una afirmación personal que consideramos verdad".

Cuando una creencia se instala en nuestro interior , nuestra mente elimina y no tiene en cuenta las experiencias que no se ajusten a ella. Por lo tanto, actuamos como si fuera una verdad absoluta e incluso nos atrevemos a actuar con la fuerza necesaria para reafirmar su validez ante quien nos la discuta o lleve la contraria. De hecho, éstas forman parte de nuestro subconsciente y afectan a la percepción que tenemos de nosotros mismos, de los demás, y del entorno que nos rodea. Como vemos suelen convertirse en verdades absolutas, hasta que no demos el primer paso para cuestionar si son o no ciertas.

Las creencias pueden ser positivas o negativas. Las positivas estimulan nuestras capacidades y creatividad, en tanto que las negativas, nos limitan, porque creemos que no podemos y con esta palabra programamos nuestra mente, impidiendo que encontremos los recursos que tenemos en nuestro interior.
Esta comprobado, que la persona que cree que puede hacer o conseguir algo, lo consigue , en tanto que si piensa que esto es del todo imposible, por muchos esfuerzos que haga, no lo conseguirá.

Debemos creer en nuestro potencial y en nuestra esencia, esa esencia que poseíamos en el momento de nuestro nacimiento y que al ir creciendo y viviendo en el exterior, nos olvidamos de nuestro instinto y nuestra capacidad de ser, y nos vamos cubriendo de máscaras o diferentes capas como las cebollas. Intenta empezar a quitarte esas máscaras una a una, a veces duele, pero te aconsejo que lo hagas. Verás como cuestionando tus creencias y despojándote de máscaras innecesarias, descubrirás el SER

Si te ha gustado este post, te agradeceré entres en esta página y dejes tu comentario.

Gracias
Tu coach personal
Montserrat

*Foto de mi propiedad.

No hay comentarios:

En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein