Estàs en el present?

Bona pregunta, a la qual de vegades ens costa respondre. Certament, la majoria de vegades la nostra ment ens domina de tal manera, que no ens permet estar en l'aquí i l'ara i això comporta que ens perdem gaudir cada dia i cada moment com el que és, el nostre present.

Has de viure avui, ara, el passat ja va passar i no es pot canviar i el futur està per arribar i potser no és tal com o desitges que sigui. I mentrestant, t'estàs perdent aquesta meravellosa posta de sol, la mirada d'un nen sorprès en veure una formiga trastejant una branqueta, aquest somriure que et dedica un company, o el teu fill, o el teu marit, aquests espais en què les petites coses són un regal. Tot té el seu moment i tu t'ho estàs perdent, pensant en el que faràs demà, o passat, o quan els teus fills siguin majors, o quan s'hagin casat o quan ja estiguis jubilada.

Eckhart Tolle, en el seu llibre el poder de l'ara ens parla d'això. La seva lectura és molt recomanable, ja que desperta la nostra consciència i ens diu que hem d'alliberar-nos de totes les nostres pors que ens impedeixen avançar. Diu que hem d'alliberar la nostra ment de totes aquestes converses que ens mantenen ocupats constantment (converses internes) , fins al punt que poden arribar a esclavitzar-nos. És això el que vols per a tu i els teus?

Hem de viure el present, l'aquí i l'ara, ja que és el que posseïm, és allò amb el que estem en contacte i hem d'aprofitar i gaudir.

En una entrevista que li van fer Eckhart Tolle va dir:

No ets els pensaments, ets l'espai des del qual sorgeixen els pensaments. I què és aquest espai? És la consciència mateixa. La consciència que no té forma. Tota la resta de la vida té forma. En essència som aquesta consciència sense forma que està darrere dels pensaments. Però per experimentar-ho és necessària una experiència de quietud interior. Si jo només tinc un moment de quietud al dia  aquest em dóna un tastet del què és, ja entenc el que és la consciència no condicionada, més enllà del pensament. Una persona que no té aquest moment, ni tan sols un moment, no pot entendre mai de què estem parlant ara. No ho entendria.

Per això, posa't a la feina i gaudeix i viu el teu present avui.

 La teva Coach Personal
Montserrat

Buena pregunta, a la que a veces no sabemos responder. Ciertamente, la mayoría de  veces nuestra mente nos domina de tal manera, que no nos permite estar en el aquí y el ahora y esto conlleva que nos perdamos disfrutar cada día y cada momento como lo que es, nuestro presente.

Debes vivir hoy, ahora, el pasado ya pasó y no se puede cambiar y el futuro está por llegar y quizás no sea tal y como tu esperas o deseas que sea. Y mientras tanto, te estás perdiendo esta maravillosa puesta de sol, la mirada  de un niño asombrado al ver una hormiga trasteando una ramita , esta sonrisa que te dedica un compañero, o tu hijo, o tu marido, esos espacios en que las pequeñas cosas son un regalo.Todo tiene su momento y tú te lo estás perdiendo, pensando en lo que harás mañana, o pasado, o cuando tus hijos sean mayores, o cuando se hayan casado o cuando ya estés jubilada.
*Balcón en Temps de Flors Girona
Eckhart Tolle, en su libro el poder del ahora nos habla de ello. Su lectura es muy recomendable, ya que despierta nuestra conciencia y nos dice que debemos liberarnos de todos nuestros miedos que nos impiden avanzar. Dice que debemos liberar nuestra mente de todas esas conversaciones que nos mantienen ocupados constantemente (conversaciones internas) , hasta el punto de que pueden llegar a esclavizarnos. ¿Es eso lo que quieres para ti y los tuyos?

Debemos vivir el presente, el aquí y el ahora, ya que es lo que poseemos, es aquello con lo que estamos en contacto y debemos aprovechar y disfrutar. 

En una entrevista que le hicieron Eckhart Tolle dijo:

No eres los pensamientos, eres el espacio desde el cual surgen los pensamientos. ¿Y qué es ese espacio? Es la conciencia misma. La conciencia que no tiene forma. Todo lo demás en la vida tiene forma. En esencia somos esa conciencia sin forma que está detrás de los pensamientos. Pero para experimentarlo es necesaria una experiencia de quietud interior. Si yo tengo solamente un momento en el día de quietud alerta que me da un sabor de lo que es, ya entiendo lo que es la conciencia no condicionada, más allá del pensamiento. Una persona que no tiene ese momento, ni siquiera un momento, no puede entender nunca de qué estamos hablando ahora. No lo entendería.

Por ello, ponte manos a la obra y disfruta y vive tu presente hoy.

Tu coach
Montserrat

No hay comentarios:

En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein